Agnieszka Klimowicz

Agnieszka Klimowicz – dr med. pracuje jako konsultant  psychiatrii perinatalnej w Kencie, i prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną i psychiatryczną w Londynie.

Dr Klimowicz jest od wielu lat zainteresowana teorią przywiązania i jej zastosowaniem w leczeniu, zwłaszcza we wczesnej interwencji/prewencji drugiego stopnia w kontekście perinatalnym. Jest zaangażowana                  w  szkolenia w tym zakresie, jak również na temat potencjalnego wpływu zdrowia psychicznego rodziców na rozwój małego dziecka

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.