Andrzej Leder

Andrzej Leder, doktor hab., profesor  w Instytucie Filozofii   i Socjologii PAN. Wydał rozprawy filozoficzne: Nieświadomość jako pustka. Wokół myśli Freuda i Husserla, oraz Nauka Freuda w epoce ‘Sein und Zeit’, pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths. Naucza w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN i w Collegium Civitas.  Praktykuje też psychoterapię, jest certyfikowanym psychoterapeutą PTPs.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.