Bogusław Pawłowski

Bogusław Pawłowski – prof. dr hab., od 2010 r. kieruje Katedrą Biologii Człowieka UWr. Autor ponad 50 artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych  i kilkunastu rozdziałów w książkach. Pod jego redakcją ukazała się monografia pt. „Biologia atrakcyjności człowieka”. W 2016 roku ukazała się też popularno-naukowa książka pt. „Nagi umysł”, w której prof. Pawłowski opowiada o ludzkiej naturze z ewolucyjnego punktu widzenia. Zainteresowania badawcze: Mechanizmy i ograniczenia ewolucji wybranych cech morfologicznych u człowieka. Ewolucyjne uwarunkowania ludzkich zachowań i preferencji. Morfologiczne mierniki kondycji biologicznej, efektywność układu immunologicznego, poziom hormonów płciowych, a osobnicze strategie behawioralne                             u człowieka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.