Cezary Żechowski

Cezary Żechowski – dr med. , psychoterapeuta , superwizor,  psychiatra dzieci i młodzieży, kieruje Katedrą Psychologii Klinicznej UKSW, członek IPP, NTPP, PTPP,  International Neuropsychoanalysis Society, Intenational Association of Coulpe and Family Psychoanalysis, oraz International Society for the Study of Personality Disorders, współautor książek                   ” Od neurobiologii do psychoterapii” (ze S. Murawcem) oraz „Zapomniane                  w baśni”   ( w opracowaniu redakcyjnym).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.