Krystyna Skarżyńska

Krystyna Skarżyńska – prof. dr hab., psycholog społeczny, autorka licznych prac na temat postaw społecznych, relacji międzyludzkich, zaufania. Ostatnio prowadzi badania nad akceptacją agresji w życiu społecznym i w polityce. Autorka kilkunastu książek, m. i.: „Spostrzeganie ludzi”, „Psychospołeczne aspekty zachowań alokacyjnych”, „Konformizm i samokierowanie. Struktura                   i funkcje”, „Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej”, „Między ludźmi… Oczekiwania, interesy, emocje”. Publikuje także teksty publicystyczne w „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, „Charakterach”. Pracuje                   w Uniwersytecie Humanistyczno Społecznym SWPS (kieruje Katedrą Psychologii Społecznej)                        i w Instytucie Psychologii PAN (Pracownia Psychologii Politycznej).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.