Maciej Pilecki

Maciej Pilecki – dr hab. n. med., specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, lider grup Balinta STB, psychoterapeuta                  i superwizor PTP, przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Specjalista Wojewódzki Województwa Małopolskiego z zakresu psychiatrii rozwojowej. Wychowanek                             i wieloletni pracownik krakowskiej Katedry Psychiatrii. Autor kilkudziesięciu publikacji, rozdziałów w książkach, podręcznikach                        i monografiach z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, terapii rodzin, zaburzeń odżywiania się.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.