Mirosław Kofta

Mirosław Kofta – prof. dr hab., obszar zainteresowań naukowych obejmuje psychologię społeczną i psychologię osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: konsekwencje utraty kontroli nad biegiem zdarzeń (zjawisko wyuczonej bezradności), rola zagrożenia psychologicznego w uprzedzeniach; uwarunkowania myślenia stereotypowego; rola teorii spiskowych w myśleniu społecznym, kolektywne poczucie winy, procesy dehumanizowania „obcych”. Z wskazanego zakresu opublikował ponad 100 prac, w tym wiele w renomowanych pismach międzynarodowych (m.in. Journal of Personality and Social Psychology; Journal of Experimental Psychology: General; European Journal of Social Psychology, Journal of Social Issues, Political Psychology).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.