Program

WYSTĄPIENIA PLENARNE:

prof. Bogdan de Barbaro „Przemoc. Kiedy do terapii, kiedy do protestu obywatelskiego”

prof. Maria Beisert ” Agresja w seksualności człowieka – norma vs patologia”

Joanna Duchniewicz „Złość, wściekłość, agresja w ujęciu Intensywnej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP)”

Agnieszka Klimowicz „Agresja a narodziny dziecka – planowanie interwencji w oparciu o Dynamic Maturational Model of Attachment”

prof. Mirosław Kofta „My kontra oni: źródła wrogości w relacjach międzygrupowych”

Anna Król-Kuczkowska „Wstyd, mentalizacja i agresja”

prof. Andrzej Leder „Agresja, historia, demokracja. Demokratyczna zmiana  a ujawnienie destrukcyjnych pragnień.”

dr Sławomir Murawiec „Leki ‚przeciwdepresyjne’ jako modulatory agresji”

prof. Irena Namysłowska „Czy przekaz transgeneracyjny może dotyczyć agresji?” prof.Bogusław Pawłowski „Biologiczne aspekty rywalizacji o status”

dr hab. Maciej Pilecki „Złożona natura zaburzeń zachowania okresu rozwojowego”

Jacek Santorski „Zarządzanie gniewem w biznesie – od wyniszczającej walki do konstruktywnej konfrontacji, bez korporacyjnych mistyfikacji”

prof. Krystyna Skarżyńska „Krzywda i władza jako źródło wrogości i agresji”

dr Cezary Żechowski „Gniew, drapieżność i dominacja społeczna – oblicza agresji w ujęciu psychoanalizy”

DYSKUSJE, WARSZATATY, SESJE REFERATOWE i  SYMPOZJA:

Kilkudziesięciu psychoterapeutów zgłosiło udział czynny z naszej konferencji, więc  będą Państwo mieli możliwość uczestnictwa w wielu dyskusjach, warsztatach, sesjach referatowych i  sympozjach, które będą dotyczyły m. in. następujących zagadnień:

  1. Agresja w relacji pacjent-terapeuta.
  2. Rozumienie i praca z agresją u dzieci i pacjentów młodzieżowych.
  3. Terapia rodzin a przemoc w relacjach rodzinnych.
  4. Problematyka agresji w terapii par.
  5. Agresja w psychoterapii grupowej.
  6. Seksualność a agresja.
  7. Problematyka agresji w terapii uzależnień.
  8. Najnowsze teorie psychoterapeutyczne wobec agresji.
  9. Psychoterapeuta wobec agresji w społeczeństwie i kulturze.

Comments are closed.