Program

 

Program konferencji 3 Sekcji 21-23.10 2016 r.

PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA 2016

UW, AUDITORIUM MAXIMUM

9.30 – 11.00 Rejestracja uczestników, foyer

11.00 – 11.30 Otwarcie konferencji

11.30 -13.00 SESJA I wykłady plenarne

 • prof. Andrzej Leder

Agresja, historia, demokracja. Demokratyczna zmiana,

a ujawnienie destrukcyjnych pragnień.

 • prof. Bogusław Pawłowski

Biologiczne aspekty rywalizacji o status

13.00 – 13.30 przerwa kawowa

13.30 – 15.00 SESJA II wykłady plenarne

 • prof. Mirosław Kofta

My kontra oni: źródła wrogości w relacjach

międzygrupowych

 • prof. Krystyna Skarzyńska

Krzywda i władza jako źródło wrogości i agresji

15.00 – 16.00 foyer

 • Sesja Plakatowa
 • przerwa na lunch

16.00 – 17.30 SESJA III wykłady plenarne

 • prof. Maria Beisert

Agresja w seksualności człowieka – norma vs patologia

 • prof. Bogdan de Barbaro, Jakub Bobrzyński,

Katarzyna Gdowska

Psychoterapeuta jako obywatel

17.30 – 17.45 przerwa

17.45 – 19.15 Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów

Teorie psychoterapeutyczne – próba odpowiedzi współczesnej

kultury na destrukcyjna agresje. Moderatorzy

prof. Czesław Czabała, Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

19.15 – 19.45 lampka wina

20.00 – 21.30

KLUB NIEBO, Nowy Świat 21

 • koncert zespołu Voo Voo

 

SOBOTA, 22 PAŹDZIERNIKA 2016

UW, AUDITORIUM MAXIMUM

8.45 – 9.15 poranna kawa, foyer

9.15- 10.45 SESJA IV wykłady plenarne

 • dr Cezary Żechowski

Gniew, drapieżnictwo i dominacja społeczna

– oblicza agresji w ujęciu neuropsychoanalizy

 • prof. Irena Namysłowska

Czy przekaz transgeneracyjny może dotyczyć agresji?

10.45 – 11.10 wręczenie certyfikatów Polskiego Towarzystwa

Psychiatrycznego

11.30 – 13.00 NOT i UW sympozja i warsztaty – PASMO I

13.00 – 14.30 przerwa

14.30 – 16.00 NOT i UW sympozja i warsztaty – PASMO II

16.00 – 16.30 przerwa

16.30 – 18.30 SESJA V wykłady plenarne

 • dr Sławomir Murawiec

Leki przeciwdepresyjne jako modulatory agresji

 • dr hab. Maciej Pilecki

Złożona natura zaburzeń zachowania okresu

rozwojowego

 • Jacek Santorski

Zarządzanie gniewem w biznesie – od wyniszczającej walki

do konstruktywnej konfrontacji, bez korporacyjnych

mistyfikacji

18.30 – 19.00 przerwa kawowa, foyer

19.00 – 20.15 Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów

Agresja i przemoc w życiu społecznym – punkt widzenia

psychoterapeuty. Moderatorzy Zofia Milska-Wrzosinska

i Robert Szostek

20.15 lampka wina

 

NIEDZIELA, 22 PAZDZIERNIKA 2016

UW, AUDITORIUM MAXIMUM

09.00 -10.00 NOT i UW

sympozja i warsztaty – PASMO III

10.00 – 10.30 przerwa kawowa, foyer

10.30 – 12.30 SESJA VI wykłady plenarne

 • Anna Król-Kuczkowska

Wstyd, mentalizacja i agresja

 • Joanna Duchniewicz

Złość, wściekłość, agresja w ujęciu Intensywnej

Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP)

 • Agnieszka Klimowicz

Agresja a narodziny dziecka– planowanie interwencji

w oparciu o Dynamic Maturational Model of Attachment

12.30 – 12.45 przerwa

12.45 – 14.30 Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów

Psychoterapeuta wobec agresji, moderator dr hab. Maciej Pilecki

14.30 Zakończenie konferencji

UW, Audytorium Maximum

 

SYMPOZJA I WARSZTATY

PASMO I sobota 11:30 -13:00

 

Sympozja:

 1. Agresja a relacja pacjent-psychoterapeuta. Aula UW
 1. Agresja u dzieci i pacjentów młodzieżowych. NOT

         sala „E”, 2 piętro

 1. Podejście strategiczne wobec problemu

agresji w systemie. NOT sala „B”, 3 piętro

 1. Praca z agresja w różnych podejściach

terapeutycznych. NOT sala „A”, 3 piętro

 1. Rodzina a przemoc. NOT sala „C”, 5 piętro

Warsztaty:

 1. Gdy agresja niszczy związek. Psychoterapia par. NOT

         sala „F”, 2 piętro

 1. A jak anoreksja, A jak agresja. NOT sala „P”, 2 piętro
 1. Diagnoza w terapii par i rodzin. Wytyczne realizacji

standardów ogólnych. NOT sala „G”, 4 piętro

 

PASMO II sobota 14:30 -16:00

Sympozja:

 1. Psychoterapeuta wobec agresji

w społeczeństwie i kulturze. NOT sala „A”, 3 piętro

 1. Konflikty socjo- i psychodynamiczne w ujęciu

transkulturowej psychoterapii pozytywnej. NOT

          sala „F”, 2 piętro

 1. Psychoterapia grupowa wobec agresji. NOT

         sala „B”, 3 piętro

 1. Rozumienie zjawiska agresji we współczesnej

psychoterapii psychodynamicznej. Aula UW

 1. Stowarzyszenie niebieska linia. NOT sala „E”, 2 piętro

Warsztaty:

 1. Matki są wściekłe” czyli rzecz o ambiwalencji. NOT

         sala „G”, 4 piętro

 1. Jak dbać o dialog terapeutyczny by pacjent

nie przezywał go jako ataku na siebie? NOT

         sala „C”, 5 piętro

 1. Agresja w procesie superwizji. NOT sala „P”, 2 piętro

 

PASMO III niedziela 9:00 -10:00

Sympozja:

 1. Agresja a seksualność. NOT sala „A”, 3 piętro
 1. Uzależnienia a agresja. NOT sala „E”, 2 piętro
 1. Pacjent- psychoterapeuta-środowisko.

Różne konteksty agresji z perspektywy

psychoterapii integracyjnej. NOT sala „B”, 3 piętro

 1. Problematyka agresji w terapii par. Aula UW

Warsztaty:

 1. Od morderczych impulsów do konstruktywnej

adaptacji. NOT sala „C”, 5 piętro

 1. Superego jako maskarada. NOT sala „P”, 2 piętro
 1. O myciu rak po sesji. Uczucia terapeutów wobec

różnych form agresji pacjenta i rodziny. NOT

          sala „F”, 2 piętro

 1. Mediacja jako sposób niwelowania agresji

członków rodziny. NOT sala „G”, 4 piętro

 

Comments are closed.