Szanowni Państwo,

Zapraszamy na doroczną, już XII, Konferencję 3 Sekcji: Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 21-23 października 2016 r. w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz budynku  NOT ul. Czackiego 3/5

Organizuje ją w tym roku Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we  współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, a temat brzmi:

 

Natura i kultura.

Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie.

 

Będziemy chcieli rozważyć genezę i funkcję zachowań agresywnych, ich rozmaite formy i przejawy, zastanowić się nad agresją konstruktywną i destrukcyjną, agresją w przekazie  transgeneracyjnym, agresją u dzieci i młodzieży, w rodzinie, parze, grupie i w społeczeństwie, a także u pacjenta i psychoterapeuty.

Przeanalizujemy możliwą odpowiedź psychoterapii (na poziomie rozumienia i interwencji) wobec różnych aspektów zjawiska agresji.

 

Patronat medialny

Charaktery_magazyn_psychologiczny

Comments are closed.